tumblr visit counter

Експедиция Македония

 Планинарски дом Матка /на р.Треска/ ▲
 Курорт Попова шапка в Шар /над Тетово/ ▲
 Билото на Шар с вр.Кобилица ▲
 Изглед от Шар - масива Родока ▲
 Изглед към Титов връх /първенеца на Шар/
 Ротондата на Титов връх ▲
 Изглед от Титов връх към местността Лешница ▲

 Изглед към Титов връх и вр.Малък турчин /втори по височина в Шар/, от запад ▲

 Големо езеро /и едноименната хижа до вр.Пелистер/ над Битола ▲

17-10-2006: Епизод II - Планини и падини

Фото: Ясен Христов

< НАЗАД

НАЧАЛО

(-A-)

СЪДЪРЖАНИЕ

НАПРЕД >